A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Chiến tranh


Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá!

I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

Albert Einstein1243 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộc hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình. Không gì có thể kết thúc chiến tranh nếu bản thân con người không từ chối tham gia chiến tranh.

I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.

Albert Einstein620 người thíchthích danh ngôn Thích

Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.

Peace is the virtue of civilization. War is its crime.

Victor Hugo476 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất.

The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war.

Douglas MacArthur407 người thíchthích danh ngôn Thích

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.

The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Ralph Waldo Emerson203 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.

Great is the guilt of an unnecessary war.

John Adams201 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.

There was never a good war, or a bad peace.

Benjamin Franklin182 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự đảm bảo hòa bình bền vững nhất là chuẩn bị trong thời bình khả năng tự vệ trước chiến tranh.

The firmest security of peace is the preparation during peace of the defenses of war.

John Quincy Adams169 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.

Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.

Benjamin Franklin145 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh.

Qui desiderat pacem praeparet bellum.

Flavius Vegetius Renatus137 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh kiếm. Cách thứ hai là bằng nợ nần.

There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt.

John Adams123 người thíchthích danh ngôn Thích

Nội chiến ư? Điều đó có nghĩa gì? Liệu có cuộc chiến ngoại bang nào không? Chẳng phải cuộc chiến nào cũng diễn ra giữa người với người, giữa những người anh em hay sao?

Civil war? What does that mean? Is there any foreign war? Isn't every war fought between men, between brothers?

Victor Hugo117 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta thường nghĩ rằng hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh, rằng nếu các quốc gia hùng mạnh sẽ giảm các kho vũ khí vũ khí của họ thì chúng ta có thể có hòa bình. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng vũ khí nằm trong tâm trí của chúng ta, trong thành kiến ​​riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết. Ngay cả khi chúng ta vận chuyển tất cả các quả bom lên mặt trăng thì gốc rễ của chiến tranh và gốc rễ của những quả bom vẫn còn đó, trong trái tim và khối óc của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tạo những bom mới. Hoạt động cho hòa bình chính là phải nhổ gốc rể của chiến tranh từ chính trong chúng ta và từ trái tim của con người.

Thích Nhất Hạnh116 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không tin rằng nhân loại sẽ bị quét sạch trong chiến tranh với bom nguyên tử. Có lẽ chỉ hai phần ba người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt.

I do not believe that civilization will be wiped out in a war fought with the atomic bomb. Perhaps two-thirds of the people of the earth will be killed.

Albert Einstein107 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin chắc rằng làm đổ máu dưới màu áo chiến tranh không gì khác là hành động sát nhân.

It is my conviction that killing under the cloak of war is nothing but an act of murder.

Albert Einstein95 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể tin rằng chiến tranh là giải pháp tốt nhất. Không ai thắng trong cuộc chiến vừa qua và không ai sẽ thắng trong cuộc chiến tiếp theo.

I can not believe that war is the best solution. No one won the last war, and no one will win the next war.

Eleanor Roosevelt91 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta muốn hòa bình, hoàn toàn hòa bình và chẳng gì hơn ngoài hòa bình, và thậm chí nếu chúng ta có phải chiến đấu trận chiến đẫm máu nhất, chúng ta cũng sẽ đạt được nó.

We want peace, total peace and nothing but peace, and even if we have to fight the bloodiest battle, we are going to get it.

Khuyết danh85 người thíchthích danh ngôn Thích

Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.

It is fatal to enter any war without the will to win it.

Douglas MacArthur82 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.

In war, there is no substitute for victory.

Douglas MacArthur79 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta vẫn gọi chiến tranh là tội giết người. Không phải: nó là tự sát.

We hear war called murder. It is not: it is suicide.

Ramsay MacDonald73 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người đã trải nghiệm cả ánh sáng và bóng tối, cả chiến tranh và hòa bình, cả thăng và trầm, chỉ người ấy đã thực sự trải nghiệm cuộc sống.

Only the person who has experienced light and darkness, war and peace, rise and fall, only that person has truly experienced life.

Stefan Zweig71 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật của cuộc đời là không thể đem một đứa trẻ đã chứng kiến chiến tranh so sánh với một đứa trẻ không biết chiến tranh là gì trừ những điều biết từ truyền hình.

The facts of life are that a child who has seen war cannot be compared with a child who doesn't know what war is except from television.

Sophia Loren70 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, anh thắng hay thua, sống hay chết - và sự khác biệt chỉ là một chớp mắt.

In war, you win or lose, live or die - and the difference is just an eyelash.

Douglas MacArthur69 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là bệnh dịch kinh khủng nhất mà nhân loại có thể mắc phải, nó hủy diệt tôn giáo, nó hủy diệt quốc gia, nó hủy diệt gia đình. Tai họa nào cũng dễ chịu hơn nó.

War is the greatest plague that can afflict humanity, it destroys religion, it destroys states, it destroys families. Any scourge is preferable to it.

Martin Luther68 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta từng tự hỏi chiến tranh sống ở đâu, và điều gì khiến nó gớm guốc như vậy. Và giờ chúng ta nhận ra mình biết nó sống ở đâu... ở trong chúng ta.

We used to wonder where war lived, what it was that made it so vile. And now we realize that we know where it lives... inside ourselves.

Albert Camus59 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc chiến nào cũng là chuyện nực cười, đắt đỏ và đầy tác hại.

All wars are follies, very expensive and very mischievous ones.

Benjamin Franklin57 người thíchthích danh ngôn Thích

Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả; rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc.

One is left with the horrible feeling now that war settles nothing; that to win a war is as disastrous as to lose one.

Agatha Christie50 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là khoa học của sự hủy diệt.

War is the science of destruction.

John Abbott49 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật gây sốc nhất về chiến tranh là cả nạn nhân và công cụ của nó đều là những con người riêng biệt, và những con người riêng biệt này bị kết án bởi những thỏa thuận chính trị gớm guốc để giết hoặc bị giết trong các tranh chấp không liên quan tới họ.

The most shocking fact about war is that its victims and its instruments are individual human beings, and that these individual beings are condemned by the monstrous conventions of politics to murder or be murdered in quarrels not their own.

Aldous Huxley42 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai biết nghĩ phải nghĩ tới cuộc chiến tiếp theo như cách họ nghĩ tới tự sát.

Anyone who thinks must think of the next war as they would of suicide.

Eleanor Roosevelt40 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ tạo ra chiến tranh thả rông cho địa ngục lây lan và mở tĩnh mạch có thể khiến một quốc gia đổ máu cho tới chết.

He who is the author of a war lets loose the whole contagion of hell and opens a vein that bleeds a nation to death.

Thomas Paine35 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc chiến tranh lớn để lại cho quốc gia ba đạo quân: đạo quân què quặt, đạo quân than khóc, và đạo quân trộm cắp.

A great war leaves a country with three armies: an army of cripples, an army of mourners, and an army of thieves.

Khuyết danh33 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiết lập nền hòa bình bền vững là công việc của nền giáo dục; tất cả những gì chính trị có thể làm là giữ chúng ta không rơi vào chiến tranh.

Establishing lasting peace is the work of education; all politics can do is keep us out of war.

Maria Montessori32 người thíchthích danh ngôn Thích

Họ ưa chiến tranh hơn hòa bình, người khác lại thà chết cũng không muốn chiến tranh.

They prefer death to peace, others prefer death to war.

Blaise Pascal30 người thíchthích danh ngôn Thích

Chưa từng có lúc nào thế giới không chiến tranh. Dù trong bảy nghìn, mười nghìn hay hai mươi nghìn năm. Những nhà lãnh đạo khôn ngoan nhất, hay những vì vua cao quý nhất, hay cả Nhà thờ - không ai trong số họ có thể ngăn chặn nó. Và đừng chịu thua thứ lòng tin dễ dãi rằng những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội nóng vội có thể ngăn được chiến tranh. Hay có thể chia tách được chiến tranh vì lẽ phải hay đúng đắn ra khỏi phần còn lại. Luôn có hàng nghìn hàng nghìn người mà đối với họ thậm chí cả chiến tranh theo kiểu đó cũng là vô nghĩa và phi lý.

At no time has the world been without war. Not in seven or ten or twenty thousand years. Neither the wisest of leaders, nor the noblest of kings, nor yet the Church — none of them has been able to stop it. And don't succumb to the facile belief that wars will be stopped by hotheaded socialists. Or that rational and just wars can be sorted out from the rest. There will always be thousands of thousands to whom even such a war will be senseless and unjustified.

Aleksandr Solzhenitsyn29 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đã chấp nhận tất cả mạo hiểm đối với chiến tranh. Không phải đã đến lúc chúng ta nên chấp nhận mạo hiểm để giữ lấy hòa bình sao?

We have all taken risks in the making of war. Isn't it time that we should take risks to secure peace?

Ramsay MacDonald26 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình.

War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.

Thomas Carlyle25 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là chính nghĩa khi cần thiết; vũ lực có thể chấp nhận được khi không còn hy vọng nào ngoại trừ qua vũ lực.

War is just when it is necessary; arms are permissible when there is no hope except in arms.

Niccolo Machiavelli16 người thíchthích danh ngôn Thích

Khai mào chiến tranh là người có tuổi. Nhưng chính thanh niên mới là người chinh chiến và hy sinh.

Older men declare war. But it is youth that must fight and die.

Herbert Hoover15 người thíchthích danh ngôn Thích

Mối đe dọa lớn nhất tới thế giới của chúng ta và nền hòa bình của nó đến từ những người mong muốn chiến tranh, những người chuẩn bị cho chiến tranh, và những người cố gắng khiến chúng ta đi theo kế hoạch của họ bằng những lời hứa mập mờ về hòa bình trong tương lai, hay bằng việc reo rắc nỗi sợ hay tiến hành xâm lược.

The greatest threat to our world and its peace comes from those who want war, who prepare for it, and who, by holding out vague promises of future peace or by instilling fear of foreign aggression, try to make us accomplices to their plans.

Hermann Hesse11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người chết mới thấy chiến tranh chấm dứt.

Only the dead have seen the end of war.

Plato11 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết hay chính đáng đến bao nhiêu, lại không phải là tội ác.

Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Ernest Hemingway10 người thíchthích danh ngôn Thích

Loài người có mười ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, và nếu chúng ta phải chiến đấu, chẳng có lý do gì để không chiến đấu được ra trò.

Mankind has had ten-thousand years of experience at fighting and if we must fight, we have no excuse for not fighting well.

T. E. Lawrence10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chiến tranh thượng võ và hào nhoáng, nó cũng có mặt xấu xí và thống khổ điên cuồng. Súng đạn không tôn trọng Cái đẹp. Chúng bắn tung mắt, và nghiến vỡ hàm và xé nát má.

If war has its chivalry and its pageantry, it has also its hideousness and its demoniac woe. Bullets respect not Beauty. They tear out the eye, and shatter the jaw, and rend the cheek.

John Abbott10 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có cái gọi là một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi. Nếu chiến tranh xảy ra, nó bắt nguồn từ thất bại của sự khôn ngoan loài người.

There is no such thing as an inevitable war. If war comes it will be from failure of human wisdom.

Andrew Bonar Law9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các phiền phức đều không cần thiết. Chúng ta chiến thắng Tự nhiên; chúng ta có thể bắt tự nhiên mọc lúa mì; chúng ta có thể giữ ấm khi tự nhiên gọi bão tuyết. Thế nên chúng ta dựng lên ác quỷ chỉ vì thích thú - chiến tranh, trò chính trị, phân biệt chủng tộc, tranh chấp lao động.

Most troubles are unnecessary. We have Nature beaten; we can make her grow wheat; we can keep warm when she sends blizzards. So we raise the devil just for pleasure--wars, politics, race-hatreds, labor-disputes.

Sinclair Lewis7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh không phải là sự tiếp tục của chính trị dưới một phương cách khác, đó là tội ác chung lớn nhất gây ra cho cộng đồng nhân loại.

War is not the continuation of politics with different means, it is the greatest mass-crime perpetrated on the community of man.

Alfred Adler7 người thíchthích danh ngôn Thích

Để chiến thắng ở Việt Nam, chúng ta sẽ phải hủy diệt cả một dân tộc.

To win in Vietnam, we will have to exterminate a nation.

Benjamin Spock7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là sự sát nhân và tra tấn có tổ chức chống lại đồng loại của ta.

War is organized murder and torture against our brothers.

Alfred Adler6 người thíchthích danh ngôn Thích

Có điều gì đó ở những người lính, trong từng cuộc chiến tranh mà những ai không chiến đấu sẽ không bao giờ hiểu: sự lệ thuộc kinh khủng vào giết chóc. Có thứ bản năng nguyên thủy ở con người, chúng ta sinh ra để giết chóc, vì để sinh tồn, trở thành người thợ săn, vì bảo vệ gia đình. Tôi nhớ rằng ở giữa, giữa đau khổ và hư không, tôi yêu những khoảng khắc chiến đấu. Tất cả chúng ta đều như vậy. Mỗi người lính đều thích bắn giết. Anh ta có kẻ địch. Và với kẻ địch không cần bàn triết lý về đạo đức hay những thứ tương tự. Trong chiến trận, con người là thú dữ. Khát máu.

There’s something in soldiers, in every war that people who have not fought will never know: the terrible dependency on killing. There is a primordial instinct in man, we were born to kill in order to live, to be hunters, to protect our family. I remember that in between, between pain and nothingness, I loved the moments of battle. We all loved them. Every fighting soldier loves to shoot and kill. He’s got an enemy. And the enemy leaves no need for philosophizing about morals and things like that. In battle we are human beasts. Bloodthirsty.

Yoram Kaniuk6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu giờ chúng ta đánh mất cơ hội... cơ hội ấy sẽ không trở lại với ta hay con cái của ta. Ký ức về cuộc chiến cuối cùng sẽ nhạt nhòa. Thế giới sẽ trở lại với những lề thói cũ quen thuộc và sự tôn sùng hòa bình sẽ lại ru ta ngủ, và các nước sẽ lại một lần nữa củng cố sự an toàn dựa vào những chuẩn bị sẵn sàng về quân sự. Thế rồi cuối cùng, tất cả thấy mình trượt đi vô vọng trên những dòng chảy hướng tới chiến tranh... Và hãy nhớ cuộc chiến tiếp theo sẽ như thế nào. Những đường ranh giới cũ tách biệt giữa chiến binh với dân thường, giữa người yếu và bệnh tật với kẻ mạnh và người khỏe, giữa đàn ông với phụ nữ và trẻ em, tất cả sẽ bị xóa mờ và chính nền văn minh bị tấn công, và từ biển cả và bầu trời, sẽ trở thành đống đổ nát.

If we lose our chance now...that chance will not return either to us or to our children. The memories of the last War will grow dim. The world will get back into the old rut, familiar professions and piety about peace will again soothe us to sleep, and the various countries will once more base their security upon military preparation. So they will all, in the end, find themselves drifting hopelessly upon those currents that make for war...And remember what the next war will be like. The old lines which divide combatants from non-combatants, the weak and the diseased from the strong and the robust, men from women and children, will all be obliterated and civilization itself assailed, and from sea and sky will be brought to a heap of ruins.

Ramsay MacDonald6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật lệ im lặng trong thời chiến.

Silent enim leges inter arma.

Marcus Tullius Cicero5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải tìm kiếm quá xa để thấy kết nối giữa ăn mặc và chiến tranh; những bộ quần áo đẹp nhất của bạn là những bộ quần áo bạn mặc khi là người lính.

The connection between dress and war is not far to seek; your finest clothes are those you wear as soldiers.

Virginia Woolf3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đối với bất cứ ai đi trên con đường của sự hợp tác giữa người với người, hẳn đều cảm thấy chiến tranh đáng ghê tởm và bất nhân.

To all those who walk the path of human cooperation war must appear loathsome and inhuman.

Alfred Adler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ mỗi nhà hoạt động vì hòa bình mơ mộng sẵn lòng từ bỏ sự phòng vệ vì một thế giới không vũ khí, lại có ít nhất một kẻ thích gây chiến chờ đợi lợi dụng ý định tốt đẹp của đối phương.

For every idealistic peacemaker willing to renounce his self-defence in favour of a weapons-free world, there is at least one warmaker anxious to exploit the other’s good intentions.

Margaret Thatcher3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến đấu giống như rượu sâm panh. Nó bốc lên đầu kẻ hèn nhát cũng nhanh như anh hùng. Bất cứ kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể can đảm trên chiến trường khi nếu không can đảm thì sẽ chết.

Fighting is like champagne. It goes to the heads of cowards as quickly as of heroes. Any fool can be brave on a battlefield when it's be brave or else be killed.

Margaret Mitchell2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh không quyết định ai đúng - chỉ quyết định ai còn lại.

War does not determine who is right - only who is left.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bác sĩ nhi khoa như tôi thì có ích gì khi cố giúp các bậc phụ huynh nuôi con cái trưởng thành khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ rồi để chúng bị sát hại nhiều đến như vậy vì một cái cớ thấp hèn?

What is the use of physicians like myself trying to help parents to bring up children healthy and happy, to have them killed in such numbers for a cause that is ignoble?

Benjamin Spock2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả các tuyên truyền về chiến tranh, tất cả những lời la hét, dối trá và căm thù, đều đến từ những kẻ không chiến đấu.

All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.

George Orwell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là hòa bình. Tự do là nô dịch. Sự dốt nát là sức mạnh.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

George Orwell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể chiến thắng một cuộc chiến cũng như không thể chiến thắng động đất.

You can no more win a war than you can win an earthquake.

Jeannette Rankin1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng tin vào sự tàn bạo của kẻ thù và không tin vào sự tàn bạo của phía bên mình, chẳng thèm bao giờ xem xét bằng chứng.

Everyone believes in the atrocities of the enemy and disbelieves in those of his own side, without ever bothering to examine the evidence.

George Orwell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người chính khách khuất phục trước cơn sốt chiến tranh phải nhận ra rằng một khi tín hiệu truyền đi, anh ta không còn là người làm chủ chính sách mà là nô lệ của những sự kiện không thể đoán trước và không thể khống chế.

The statesman who yields to war fever must realise that once the signal is given, he is no longer the master of policy but the slave of unforeseeable and uncontrollable events.

Winston Churchill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là chiến tranh. Con người tốt đẹp duy nhất là người chết.

War is war. The only good human being is a dead one.

George Orwell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh sinh ra từ dục vọng của cá nhân muốn dành được lợi thế qua sự tổn hại của đồng loại.

War grows out of the desire of the individual to gain advantage at the expense of his fellow man.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh với quốc gia khác chỉ xảy ra khi tầng lớp có tiền nghĩ họ sẽ thu được lợi từ nó.

War against a foreign country only happens when the moneyed classes think they are going to profit from it.

George Orwell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể thỏa hiệp với chiến tranh; nó không thể được cải cách hay bị điều khiển; không thể rèn ép trở thành đúng đắn hay áp luận trở thành lẽ thường; bởi chiến tranh là sự tàn sát con người, những người tạm thời bị coi là kẻ địch, trên phạm vi lớn nhất có thể.

There can be no compromise with war; it cannot be reformed or controlled; cannot be disciplined into decency or codified into common sense; for war is the slaughter of human beings, temporarily regarded as enemies, on as large a scale as possible.

Jeannette Rankin0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động cốt yếu của chiến tranh là hủy diệt, đối tượng không nhất thiết phải là sinh mạng con người, mà còn là sản phẩm lao động của con người. Chiến tranh là cách phá vỡ thành từng mảnh, hay chôn vào tầng bình lưu, hay làm đắm xuống đáy biển sâu, những vật chất có thể khiến dân chúng quá thoải mái, và vậy nên về dài lâu, quá thông minh.

The essential act of war is destruction, not necessarily of human lives, but of the products of human labour. War is a way of shattering to pieces, or pouring into the stratosphere, or sinking in the depths of the sea, materials which might otherwise be used to make the masses too comfortable, and hence, in the long run, too intelligent.

George Orwell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.