A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Cái chết


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Cuộc sống là sự khó khăn còn vượt qua cái chết.

Henry James

 2 người thích     thích danh ngôn Thích

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Gustave Flaubert

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Chiến tranh là chiến tranh. Con người tốt đẹp duy nhất là người chết.

George Orwell

 1 người thích     thích danh ngôn Thích

Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead.

Albert Einstein        648 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Jean Jacques Rousseau        366 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.

We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Steve Jobs        240 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.

It is nothing to die. It is frightful not to live.

Victor Hugo        214 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại - tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Steve Jobs        197 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

Mark Twain        179 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi Cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Steve Jobs        173 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc.

I thank my God for graciously granting me the opportunity of learning that death is the key which unlocks the door to our true happiness.

Wolfgang Amadeus Mozart        169 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

Alfred Adler        163 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

Erich Fromm        153 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết; Người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần.

Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.

William Shakespeare        146 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying.

Martin Luther        131 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác.

I'm not afraid of death because I don't believe in it. It's just getting out of one car, and into another.

John Lennon        128 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.

The courage we desire and prize is not the courage to die decently, but to live manfully.

Thomas Carlyle        125 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo.

Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.

Ralph Waldo Emerson        116 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.

The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

Italo Calvino        115 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Anaias Nin - Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng

Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.

I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.

Anaias Nin        103 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.

Only those are fit to live who are not afraid to die.

Douglas MacArthur        99 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi.

Death is that state in which one exists only in the mind of others, which is why it is not an end. No goodbyes. Just good memories.

Khuyết danh        96 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.

As men, we are all equal in the presence of death.

Publilius Syrus        95 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.

Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

La Fontaine        92 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Love is the only thing that we can carry with us when we go, and it makes the end so easy.

Louisa May Alcott        89 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm.

It matters not how a man dies, but how he lives. The act of dying is not of importance, it lasts so short a time.

Samuel Johnson        89 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại.

Life is the desert, life the solitude, death joins us to the great majority.

Edward Young        87 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm.

A useless life is an early death.

Johann Wolfgang von Goethe        86 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng.

Death - the last sleep? No, it is the final awakening.

Walter Scott        83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.

Everybody loves you when you're six foot in the ground.

John Lennon        78 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giấc ngủ sau lao động vất vả, bến cảng sau biển khơi giông tố, sự bình yên sau chiến tranh, cái chết sau cuộc đời đều là niềm vui lớn lao.

Sleep after toil, port after stormy seas, Ease after war, death after life does greatly please.

Edmund Spenser        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có con thực sự thay đổi cách nhìn của bạn về những vấn đề này. Chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong nháy mắt, và chúng ta chết. Mọi việc đã diễn ra như vậy từ rất lâu rồi. Công nghệ không thay đổi điều đó nhiều - nếu không phải là hoàn toàn không thay đổi.

Having children really changes your view on these things. We’re born, we live for a brief instant, and we die. It’s been happening for a long time. Technology is not changing it much — if at all.

Steve Jobs        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.

Tình Yêu Pha Lê – Tuyết Ảnh Sương Hồn        64 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người chết để lưu danh muôn thủa sẽ sống mãi.

He lives who dies to win a lasting name.

Henry Drummond        60 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.

A person doesn't die when he should but when he can.

Gabriel Garcia Marquez        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết không phải là chấm hết nếu chúng ta có thể sống tiếp trong con cái của chúng ta và những thế hệ sau. Bởi chúng cũng là chúng ta, thể xác của ta chỉ là những chiếc lá úa vàng trên tán cây đời.

Our death is not an end if we can live on in our children and the younger generation. For they are us, our bodies are only wilted leaves on the tree of life.

Albert Einstein        54 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi tôi tưởng mình đang học sống, hóa ra tôi đang học chết.

While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die.

Leonardo Da Vinci        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người thường chết trước khi thực sự sinh thành.

Man always dies before he is fully born.

Erich Fromm        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.

Đánh đổi - Phạm Anh Tuấn        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.

Virtue alone has majesty in death.

Edward Young        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cánh tay của một thiên thần không thể kéo tôi lên từ nấm mộ; cả đội quân thiên thần cũng không thể giam tôi ở đó.

An angel's arm can't snatch me from the grave; legions of angels can't confine me there.

Edward Young        43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.

To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.

Erich Fromm        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để nghĩ về cái gì khác nữa.

Death is only a state of mind. Only it doesn't leave you much time to think about anything else.

Khuyết danh        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hãy vỗ tay nào, bạn của tôi, vở hài kịch đã kết thúc.
(Câu nói trước lúc qua đời.)

Plaudite, amici, comedia finita est.
(Applaud, my friends, the comedy is over.)

Beethoven        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết chẳng qua cũng là một sự đùa cợt sau cùng của sự sống.

Trịnh Công Sơn        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bởi không phải chỉ trong sự tử vong con người mới chết nhiều nhất.

For tis not in mere death that men die most.

Elizabeth Barrett Browning        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết để lại sau nỗi đau không ai có thể chữa lành, tình yêu để lại sau kỷ niệm không ai có thể trộm mất.

Death leaves a heartache no one can heal, love leaves a memory no one can steal.

Khuyết danh        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết hợp nhất cũng như là chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im.

Death unites as well as separates; it silences all paltry feeling.

Balzac        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Món quà quý giá không phải là cuộc sống, mà là cái chết. Cuộc sống là giấc mộng mê mang tạo nên từ những niềm vui đượm màu đau khổ, những lạc thú bị đớn đau đầu độc; một giấc mơ là sự hỗn độn đầy ác mộng của những thích thú, sung sướng, hân hoan, hạnh phúc lác đác thoáng qua, rải rác trộn lẫn với những khốn cùng, đau khổ, hiểm nguy, kinh hoàng, thất vọng, thất bại, ê chề và tuyệt vọng dài lâu - lời nguyền ghê gớm nhất mà bàn tay thần thánh có thể reo rắc; nhưng cái chết ngọt ngào, cái chết dịu dàng, cái chết đầy tử tế; cái chết chữa lành linh hồn bầm dập và trái tim tan vỡ, và cho chúng sự nghỉ ngơi và lãng quên; cái chết là người bạn tốt nhất của con người; khi con người không còn chịu đựng được cuộc sống thêm nữa, cái chết đến và giải thoát anh ta.

Life was not a valuable gift, but death was. Life was a fever-dream made up of joys embittered by sorrows, pleasure poisoned by pain; a dream that was a nightmare-confusion of spasmodic and fleeting delights, ecstasies, exultations, happinesses, interspersed with long-drawn miseries, griefs, perils, horrors, disappointments, defeats, humiliations, and despairs - the heaviest curse devisable by divine ingenuity; but death was sweet, death was gentle, death was kind; death healed the bruised spirit and the broken heart, and gave them rest and forgetfulness; death was man's best friend; when man could endure life no longer, death came and set him free.

Mark Twain        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chết là s­ự tan biến của thể xác. Nh­ưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều ng­ười còn sống mà t­­­ưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi ng­ười.

Trịnh Công Sơn        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.

Nguyễn Thái Học        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương.

We understand death for the first time when he puts his hand upon one whom we love.

Madame de Stael        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi khi chúng ta phải trở nên yếu ớt để nhận ra ta mạnh mẽ tới thế nào. Ta phải rơi lệ để biết quý trọng nụ cười. Trái tim ta phải biết muộn phiền để có thể quý trọng hạnh phúc. Nhưng ta không thể để phải trải qua cái chết mới biết quý trọng cuộc sống.

Sometimes, we must be weakened to realize how strong we are. We must have tears to learn to appreciate a smile. Our hearts must be sad to appreciate happiness. But we can't let it take a death to make us appreciate life.

Khuyết danh        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ra đời chính là nơi bắt đầu của cái chết, Cũng như ngọn bấc bỏ lỡ giây phút mình bắt lửa.

Our birth is nothing but our death begun, As tapers waste the moment they take fire.

Edward Young        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nơi tốt nhất mà một người có thể chết đi là nơi anh ta chết đi vì người khác.

The best place a person can die, is where they die for others.

James M. Barrie        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại thứ gì mình đã lấy đi.

Death walks faster than the wind and never returns what he has taken.

Hans Christian Andersen        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết chỉ là thử thách. Nó nhắc chúng ta đừng lãng phí thời gian... Nó nhắc chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương với nhau ngay từ bây giờ.

Death is a challenge. It tells us not to waste time... It tells us to tell each other right now that we love each other.

Leo Buscaglia        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu.

Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves.

Rabindranath Tagore        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người mù quáng đi trên đường đời, lờ đi cái chết giống như những người dự tiệc ngốn ngấu đồ ăn ngon. Họ không nghĩ đến việc sau đó sẽ phải đi vệ sinh, nên chẳng buồn tìm xem liệu có nhà vệ sinh không. Khi tự nhiên đòi hỏi, họ chẳng biết phải đi đâu, và trở nên rối loạn.

People go through life blindly, ignoring death like revellers at a party feasting on fine foods. They ignore that later they will have to go to the toilet, so they do not bother to find out where there is one. When nature finally calls, they have no idea where to go and are in a mess.

Ajahn Chah        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Với nhiều người trong chúng ta cái chết là cánh cửa địa ngục; nhưng chúng ta từ bên trong bước ra chứ không phải từ bên ngoài bước vào.

Death is for many of us the gate of hell; but we are inside on the way out, not outside on the way in.

George Bernard Shaw        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ hèn nhát chết hàng ngàn cái chết, người can đảm chỉ chết một lần.

A coward dies a thousand deaths, the brave just one.

Khuyết danh        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết có thể đến theo cách đau đớn nhất có thể, nhưng nó có thể dạy bạn bài học quan trọng nhất trong đời, khát vọng sống.

Death can come in the most painful way as possible, but can teach you the most important lesson of all, the will to live.

Khuyết danh        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả đều nói, "Khó khăn biết bao khi ta phải chết" - thật là một lời phàn nàn kỳ lạ khi được thốt lên từ miệng của những người phải sống.

All say, "How hard it is that we have to die" — a strange complaint to come from the mouths of people who have had to live.

Mark Twain        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người đã đi thì không thể giữ lại, ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiều người sẽ đón nhận án tử hình mà không rên rỉ, để trốn thoán bản án sinh mệnh mà số phận nắm trong tay.

Many men would take the death-sentence without a whimper, to escape the life-sentence which fate carries in her other hand.

T. E. Lawrence        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không.

Trịnh Công Sơn        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết sẽ là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lớn.

To die will be an awfully big adventure.

James M. Barrie        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng mấy người chưa từng bắt gặp cái chết lướt qua theo một cách nào đó. Một số người chưa bị nó chạm tới gần, hay chưa phải vì nó mà thao thức trong đêm, nhưng đâu đó dọc theo đường đời, hầu hết chúng ta rồi sẽ bị nó cướp đi ai đó gần gũi và rất mực thân thương - và tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ phải đối diện với nó.

There are few of us but who have been touched somehow by death. Some may not have been touched closely by it nor yet have kept vigil with it, but somewhere along our lives, most of us are sorely bereft of someone near and deeply cherished - and all of us will some day meet it face to face.

Richard L Evans        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả chúng ta đều sẽ chết, tất cả, đúng là trò huyên náo! Chỉ điều đó hẳn nên khiến ta yêu thương lân nhau, nhưng lại không như vậy. Chúng ta bị những điều tầm thường vô nghĩa làm khiếp sợ và đánh bại, chúng ta bị nghiến ngấu chẳng vì gì cả.

We're all going to die, all of us, what a circus! That alone should make us love each other but it doesn't. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.

Charles Bukowski        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy tận hưởng cuộc đời đi. Bạn còn nhiều thời gian cho cái chết lắm.

Enjoy life. There's plenty of time to be dead.

Hans Christian Andersen        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả tri thức chỉ giúp chúng ta chết cái chết đau đớn hơn nhiều những loài động vật không hiểu biết gì.

All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.

Maurice Maeterlinck        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn sợ bệnh, nếu bạn sợ chết thì hãy quán sát xem chúng từ đâu đến. Chúng đến từ sự sinh. Thế nên, đừng buồn khi có người chết. Cái khổ của họ trong đời này đã hết rồi. Chết là một chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời: “ Tội nghiệp thay! Họ lại đến nữa rồi. Họ sắp phải đau khổ và chết nữa ”.

If you’re afraid of illnesses, if you are afraid of death, then you should contemplate where they come from. Where do they come from? They arise from birth. So don’t be sad when someone dies – it’s just nature, and his suffering in this life is over. If you want to be sad, be sad when people are born: “Oh, no, they’ve come again. They’re going to suffer and die again!"

Ajahn Chah        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết cố định vĩnh viễn mối quan hệ giữa người ra đi và người còn sống trên trần thế.

Death fixes forever the relation existing between the departed spirit and the survivors upon earth.

John Quincy Adams        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thời xa xưa, người ta viết rằng thật ngọt ngào và thích đáng khi chết vì đất nước. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, chết chẳng có gì là ngọt ngào hay thích đáng. Bạn sẽ chết như một con chó chẳng vì lý do tốt đẹp gì.

They wrote in the old days that it is sweet and fitting to die for one's country. But in modern war, there is nothing sweet nor fitting in your dying. You will die like a dog for no good reason.

Ernest Hemingway        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bởi cái chết, khi chúng ta suy ngẫm kỹ lưỡng về nó, là mục tiêu chân thực của sự tồn tại. Trong vài năm qua, tôi đã hình thành mối quan hệ gần gũi sâu sắc với người bạn chân thành và tốt nhất này của nhân loại, khiến hình ảnh của cái chết không còn khiến tôi kinh hoàng, thay vì thế, cảm thấy được thực sự an ủi và khuây khỏa.

As death, when we come to consider it closely, is the true goal of our existence, I have formed during the last few years such close relationships with this best and truest friend of mankind that death's image is not only no longer terrifying to me, but is indeed very soothing and consoling.

Wolfgang Amadeus Mozart        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không bất động sản nào vĩnh viễn đáng giá bằng nấm mộ.

No real estate is permanently valuable but the grave.

Mark Twain        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải chết vài lần trước khi có thể thực sự sống.

You have to die a few times before you can really live.

Charles Bukowski        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ ai sống đủ lâu để hiểu được cuộc sống là gì, biết rõ chúng ta cần đội ơn Adam sâu sắc đến thế nào, đó là nhà hảo tâm vĩ đại đầu tiên của nhân loại. Người mang cái chết tới thế gian này.

Whoever has lived long enough to find out what life is, knows how deep a debt of gratitude we owe to Adam, the first great benefactor of our race. He brought death into the world.

Mark Twain        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống là một điều lạ lùng. Tại sao lại khát khao cuộc sống như vậy? Đó là trò chơi mà không người nào thắng. Sống là lao lực vất vả và chịu đựng khổ đau, cho tới khi tuổi già trườn tới và chúng ta đặt tay xuống tro lạnh của lửa tàn. Sống thật khó khăn. Đứa trẻ đau đớn hít hơi thở đầu tiên, người già đau đớn hổn hển hơi thở cuối cùng, và tất cả ngày tháng tràn đầy rắc rối và buồn thương; và vậy mà con người tiến vào vòng tay rộng mở của cái chết, loạng choạng, ngã díu, đầu quay về sau, chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Và cái chết đầy tử tế. Chỉ cuộc sống và những điều của cuộc sống mới đau đớn. Thế nhưng chúng ta vẫn yêu cuộc sống và căm ghét cái chết. Thật lạ lùng.

Life is a strange thing. Why this longing for life? It is a game which no man wins. To live is to toil hard and to suffer sore, till old age creeps heavily upon us and we throw down our hands on the cold ashes of dead fires. It is hard to live. In pain the babe sucks his first breath, in pain the old man gasps his last, and all his days are full of trouble and sorrow; yet he goes down to the open arms of death, stumbling, falling, with head turned backward, fighting to the last. And death is kind. It is only life and the things of life that hurt. Yet we love life and we hate death. It is very strange.

Jack London        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một số người sợ chết đến nỗi họ chẳng bao giờ bắt đầu sống.

Some people are so afraid to die that they never begin to live.

Henry Van Dyke        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong cuộc sống không có người chiến thắng, bởi cái chết đến và đả bại tất cả.

In life there can be no victor, for death comes to all and smites them.

Tolkien        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.

Cho anh nhìn về em - Tân Di Ổ        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

I carry death in my left pocket. Sometimes I take it out and talk to it: "Hello, baby, how you doing? When you coming for me? I'll be ready.”

Tôi mang cái chết trong túi áo trái. Đôi khi tôi lấy nó ra và nói với nó: “Chào cưng, dạo này cưng thế nào? Khi nào thì cưng đến? Ta sẽ sẵn sàng.”

Charles Bukowski        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.