A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Lòng tốt


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.

Graham Greene

 2 người thích      Thích

Tôi tin rằng mọi trí tuệ con người đều cảm thấy vui sướng khi làm điều tốt cho người khác.

Thomas Jefferson

 0 người thích      Thích

Có ba điều quan trọng trong đời người. Đầu tiên là lòng tốt. Thứ hai là lòng tốt. Và thứ ba là lòng tốt.

Henry James

 1 người thích      Thích

Danh ngôn cuộc sống, Danh ngôn Albert Schweitzer, danh ngôn hạnh phúc, danh ngôn lòng vị tha

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

Albert Schweitzer866 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.

Elbert Hubbard770 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào, và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi họ cần tới sự trợ giúp và thấu hiểu.

One of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily we can make others happy in the same way when they need help and sympathy.

Louisa May Alcott566 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

Charity begins at home, but should not end there.

Thomas Fuller546 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.

Charlie Chaplin484 người thíchthích danh ngôn Thích

Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.

Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.

William Arthur Ward470 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

Mark Twain423 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.

It is normal to give away a little of one's life in order not to lose it all.

Albert Camus417 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế.

Men are more prone to revenge injuries than to requite kindness.

Thomas Fuller372 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Henry Drummond324 người thíchthích danh ngôn Thích

Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ.

Việt Quang - Trở lại thiên đường292 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác.

Happiness... consists in giving, and in serving others.

Henry Drummond258 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi.

Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate.

Albert Schweitzer241 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn - và với người khác - nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.

Today can be a healthy unusual day for you - and for others - if you take time to give someone a smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to share a portion of your material possessions with others

William Arthur Ward240 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.

Mẹ Teresa193 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.

When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean Jacques Rousseau188 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.

Goodness without wisdom always accomplishes evil.

Robert A Heinlein183 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.

Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character.

William Arthur Ward179 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm và thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ.

When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps.

John Lennon148 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt không chỉ là hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng.

Kindness is more than deeds. It is an attitude, an expression, a look, a touch. It is anything that lifts another person.

Khuyết danh138 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt.

A warm smile is the universal language of kindness.

William Arthur Ward138 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.

Deliberately seek opportunities for kindness, sympathy, and patience.

Evelyn Underhill137 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng lòng tốt, bạn có thể làm được điều quyền lực không làm được.

You can accomplish by kindness what you cannot by force.

Publilius Syrus119 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán.

A pinch of praise is worth a pound of scorn. A dash of encouragement is more helpful than a dipper of pessimism. A cup of kindness is better than a cupboard of criticism.

William Arthur Ward117 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.

Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.

Benjamin Franklin114 người thíchthích danh ngôn Thích

Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.

The race of mankind would perish did they cease to aid each other. We cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of granting can refuse it without guilt.

Walter Scott110 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi.

The chief beginning of evil is goodness in excess.

Menander110 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt không đúng chỗ sẽ chẳng được cảm ơn.

Unseasonable kindness gets no thanks.

Thomas Fuller105 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bảo vệ thật kỹ lưỡng kho báu trong bạn, lòng tốt. Hãy biết cách cho mà không do dự, biết cách mất mà không hối tiếc, biết cách đạt được mà không ác ý.

Guard well within yourself that treasure, kindness. Know how to give without hesitation, how to lose without regret, how to acquire without meanness.

George Sand103 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

Good works are links that form a chain of love.

Mẹ Teresa103 người thíchthích danh ngôn Thích

Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng tốt bị nhuốm bẩn.

There is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.

Henry David Thoreau101 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn lòng tốt?

What wisdom can you find that is greater than kindness?

Jean Jacques Rousseau96 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó mà đem cho lòng tốt vì nó luôn quay trở lại.

Kindness is difficult to give away because it keeps coming back.

Khuyết danh93 người thíchthích danh ngôn Thích

Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết cho đi.

Khuyết danh93 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tử tế với những kẻ không tử tế - họ là những người cần nó nhất.

Be kind to unkind people - they need it the most.

Khuyết danh91 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và ngèo hơn chỉ qua những gì ta từ chối.

We are rich only through what we give, and poor only through what we refuse.

Ralph Waldo Emerson90 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.

The best portion of a good man's life is his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.

William Wordsworth90 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày nay chúng ta sợ hãi những từ đơn giản như lòng tốt và khoan dung và nhân hậu. Chúng ta không tin vào những ngôn từ tốt đẹp xưa cũ bởi chúng ta không còn tin vào những giá trị tốt đẹp xưa cũ nữa. Và đó là vì sao thế giới thật bệnh hoạn.

Today we are afraid of simple words like goodness and mercy and kindness. We don't believe in the good old words because we don't believe in good old values anymore. And that's why the world is sick.

Lâm Ngữ Đường87 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.

To be good, and to do good, is all we have to do.

John Adams83 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho khi được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, nhờ sự cảm thông.

It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.

Sophia Loren76 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý thức là khi bạn nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi bạn ước giá mà mình không nhận ra.

Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren't.

Khuyết danh74 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.

Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.

Amelia Earhart71 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu thương và lòng tốt không bao giờ lãng phí. Chúng luôn tạo nên sự khác biệt. Chúng mang phúc đức cho người nhận, và mang phúc đức đến cho bạn, người trao.

Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver.

Barbara de Angelis70 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu điều phải cho đi được cho tự nguyện, lòng tốt nhân lên gấp đôi.

Bis gratum est, quod dato opus est, ultro si offeras.

Publilius Syrus67 người thíchthích danh ngôn Thích

Quá nhiều cái tốt sẽ trở thành tiêu cực.

An overflow of good converts to bad.

William Shakespeare63 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

If you can't feed a hundred people, feed just one.

Mẹ Teresa62 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để ai đến với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Chúa trời: lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.

Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.

Mẹ Teresa61 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

A day wasted on others is not wasted on one's self.

Charles Dickens57 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể làm điều tốt quá sớm, bởi bạn sẽ không bao giờ biết lúc nào sẽ là quá muộn.

You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late.

Ralph Waldo Emerson54 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên.

Always give without remembering and always receive without forgetting.

Brian Tracy51 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.

You will regret many things in life, but you will never regret being too kind or too fair.

Brian Tracy50 người thíchthích danh ngôn Thích

Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta.

In helping others, we shall help ourselves, for whatever good we give out completes the circle and comes back to us

Flora Edwards50 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể.

Kindness is in our power, even when fondness is not.

Samuel Johnson49 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều đáng quí nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác - những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó cũng đã quên đi.

Khuyết danh48 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi - không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn - không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.

Each of us will one day be judged by our standard of life - not by our standard of living; by our measure of giving - not by our measure of wealth; by our simple goodness - not by our seeming greatness.

William Arthur Ward47 người thíchthích danh ngôn Thích

Aim above morality. Be not simply good, be good for something.

Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy tốt vì một điều gì đó.

Henry David Thoreau47 người thíchthích danh ngôn Thích

Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại chỉ với chính nó. Một hành động tốt đẹp dẫn tới một hành động khác. Những tấm gương được noi theo. Một hành động tử tế đơn giản vươn rễ về mọi hướng, và rễ vươn lên mọc thành cây cối. Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp.

No kind action ever stops with itself. One kind action leads to another. Good example is followed. A single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees. The greatest work that kindness does to others is that it makes them kind themselves.

Amelia Earhart45 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiếc nến nhỏ bé ấy chiếu xa biết bao! Một hành động tốt đẹp trong thế giới suy đồi này cũng tỏa sáng như vậy.

How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world.

William Shakespeare45 người thíchthích danh ngôn Thích

Phú quý lòng hơn phú quý danh.

Nguyễn Trãi40 người thíchthích danh ngôn Thích

Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Plato38 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.

Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

Theodore Rubin34 người thíchthích danh ngôn Thích

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực... nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Phạm Lữ Ân34 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy là lý do cho nụ cười ngày hôm nay của ai đó.

Be the reason someone smiles today.

Katrina Mayer33 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay, hãy thử xem nếu bạn có thể mở rộng trái tim và trải dài tình yêu thương để nó không chỉ chạm tới những người bạn có thể dễ dàng trao nó, mà còn cả những người cần đến nó.

Today, see if you can stretch your heart and expand your love so that it touches not only those to whom you can give it easily, but also to those who need it so much.

Aristotle32 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những gì có ý nghĩa là điều chúng ta làm cho nhau.

All that matters is what we do for each other.

Lewis Carroll29 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt mạnh hơn sự sợ hãi.

Kindness is stronger than fear.

Marcus Tullius Cicero29 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc.

Ajahn Chah28 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng không phải trên thế gian này tất cả chúng ta đều nên dành điều tốt nhất cho người khác và sẵn sàng trao đi bất cứ điều gì trong khả năng của chúng ta sao?

But shouldn't all of us on earth give the best we have to others and offer whatever is in our power?

Hans Christian Andersen24 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bài luyện tập nào tốt hơn cho trái tim bằng việc vươn tay xuống và đỡ người khác dậy.

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

John Holmes23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai trở nên nghèo túng vì cho đi.

No one has ever become poor by giving.

Anne Frank23 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.