Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Âm nhạc


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Điều quan trọng nhất là tự mình hài lòng với tác phẩm của mình. Người nghe vui vẻ cũng vô dụng nếu bạn không vui vẻ.

Aaron Copland

 4 người thích      Thích

Âm nhạc phức tạp không nhất định là tốt hơn hay tệ hơn âm nhạc đơn giản.

Aaron Copland

 2 người thích      Thích

Những khoảng khắc lớn lao nhất của linh hồn con người có thể suy ra từ những khoảng khắc lớn lao nhất của âm nhạc.

Aaron Copland

 2 người thích      Thích

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.

Thomas Carlyle911 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.

Of all noises, I think music is the least disagreeable.

Samuel Johnson510 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc chẳng là gì khác ngoài những âm thanh hoang dã được văn minh hóa vào thời gian và giai điệu.

Music is nothing else but wild sounds civilized into time and tune.

Thomas Fuller490 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent.

Victor Hugo461 người thíchthích danh ngôn Thích

Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.

How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Claude Debussy412 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu âm nhạc là thực phẩm của ái tình, hãy chơi đi.

If music be the food of love, play on

William Shakespeare375 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

Music is mediator between spiritual and sensual life.

Beethoven347 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.

After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Aldous Huxley342 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi điên cuồng yêu âm nhạc. Và bởi vì tôi yêu nó, tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những giá trị truyền thống khô cằn đang bóp nghẹt nó.

I love music passionately. And because I love it I try to free it from barren traditions that stifle it.

Claude Debussy330 người thíchthích danh ngôn Thích

Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc; nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Works of art make rules; rules do not make works of art.

Claude Debussy326 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là sự giác ngộ cao hơn cả triết học và tri thức.

Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy.

Beethoven312 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là số học của âm thanh cũng giống như quang học là hình học của ánh sáng.

Music is the arithmetic of sounds as optics is the geometry of light.

Claude Debussy283 người thíchthích danh ngôn Thích

Giống như giữa tâm bão. Bạn thức dậy giữa buổi hòa nhạc và nghĩ, Ồ, mình đến đây như thế nào vậy?

It was like being in the eye of a hurricane. You'd wake up in a concert and think, Wow, how did I get here?

John Lennon270 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ông và dâng lệ lên mắt người phụ nữ.

Music should strike fire from the heart of man, and bring tears form the eyes of woman.

Beethoven270 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta đến với âm nhạc để quên đi điều phiền muộn: không phải đó cũng là một dạng lừa dối hay sao?

People come to music to seek oblivion: is that not also a form of deception?

Claude Debussy267 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của con trẻ.

I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child.

Claude Debussy264 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Albert Schweitzer258 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi.

Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes.

Claude Debussy230 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là sự câm lặng giữa nhưng nốt nhạc.

Music is the silence between the notes.

Claude Debussy220 người thíchthích danh ngôn Thích

Giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất.

The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play.

Richard Strauss218 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh.

Music is what feelings sound like.

Khuyết danh202 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống rất giống nhạc jazz... hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.

Life is a lot like jazz... it's best when you improvise.

George Gershwin198 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.

It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart.

Robert Schumann195 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.

Paul Hindemith185 người thíchthích danh ngôn Thích

Những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét; và âm nhạc, dù trong những hoàn cảnh kinh hãi nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn luôn là âm nhạc.

Nevertheless the passions, whether violent or not, should never be so expressed as to reach the point of causing disgust; and music, even in situations of the greatest horror, should never be painful to the ear but should flatter and charm it, and thereby always remain music.

Wolfgang Amadeus Mozart177 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích nghĩ về âm nhạc như một môn khoa học cảm xúc.

I like to think of music as an emotional science.

George Gershwin173 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên, thưa các quý ông quý bà, các vị phải quên đi mình là ca sĩ.

First of all, ladies and gentlemen, you must forget that you are singers.

Claude Debussy173 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.

Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love.

Hecto Berlioz171 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi có thể không phải là một nhà soạn nhạc ở hàng thứ nhất, nhưng tôi là nhà soạn nhạc đứng đầu ở hàng thứ hai!

I may not be a first-rate composer, but I am a first-class second-rate composer.

Richard Strauss164 người thíchthích danh ngôn Thích

Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

My role in society, or any artist's or poet's role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all.

John Lennon156 người thíchthích danh ngôn Thích

Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc.

The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music.

Robert Schumann146 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.

Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.

Igor Stravinsky145 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn.

I frequently hear music in the heart of noise.

George Gershwin144 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đáp lại họ (các nhà phê bình) bằng sự im lặng và thản nhiên. Tôi đảm bảo với anh như thế sẽ tốt hơn là đáp bằng sự phẫn nộ và tranh cãi.

Answer them with silence and indifference. It works better, I assure you, than anger and argument.

Gioacchino Rossini141 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có ai đó sở hữu nó.

Music is everybody's possession. It's only publishers who think that people own it.

John Lennon136 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta học cách thể hiện những sắc thái cảm xúc tinh tế nhờ tiến sâu hơn vào những bí ẩn của hòa âm.

We have learned to express the more delicate nuances of feeling by penetrating more deeply into the mysteries of harmony.

Robert Schumann122 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có gì khó hơn là nói về âm nhạc.

There is nothing more difficult than talking about music.

Camille Saint Saens122 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải nhà soạn nhạc nào cũng có ý tưởng. Rất nhiều người trong số họ biết cách sử dụng những nhạc cụ kỳ lạ không đòi hỏi ý tưởng.

Not many composers have ideas. Far more of them know how to use strange instruments which do not require ideas.

George Gershwin114 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn.

The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul.

Johann Sebastian Bach111 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người sáng tác âm nhạc vì nhiều lý do: để trở nên bất tử; vì đàn piano vô tình đang mở; vì muốn trở thành triệu phú; vì lời khen của bạn bè; vì đã nhìn vào đôi mắt đẹp; hoặc chẳng vì lý do nào cả.

People compose for many reasons: to become immortal; because the pianoforte happens to be open; because they want to become a millionaire; because of the praise of friends; because they have looked into a pair of beautiful eyes; for no reason whatsoever.

Robert Schumann110 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người đáng kính không lấy viết nhạc hay ái ân ra làm nghề.

Respectable people do not write music or make love as a career.

Alexander Borodin107 người thíchthích danh ngôn Thích

Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi.

It's easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself.

Johann Sebastian Bach105 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là hoạt động số học thầm kín của tâm hồn trong khi không biết rằng mình đang đếm.

Music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which does not know that it is counting.

Gottfried Wilhelm Leibniz101 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là lạc thú mà trí óc con người trải nghiệm khi đếm mà không biết mình đang đếm.

Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting.

Gottfried Wilhelm Leibniz100 người thíchthích danh ngôn Thích

Vở opera sẽ hay làm sao nếu không có ca sĩ.

How wonderful opera would be if there were no singers.

Gioacchino Rossini100 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ điều gì.

I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing.

Bela Bartok99 người thíchthích danh ngôn Thích

Loại nhạc nào cũng hay, chỉ trừ loại buồn chán.

Every kind of music is good, except the boring kind.

Gioacchino Rossini97 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn. Vì vậy hãy kính trọng từng nhạc công ở đúng vị trí của mình.

If we were all determined to play the first violin we should never have an ensemble. Therefore, respect every musician in his proper place.

Robert Schumann95 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.

People who make music together cannot be enemies, at least while the music lasts.

Paul Hindemith93 người thíchthích danh ngôn Thích

Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.

In order to compose, all you need to do is remember a tune that nobody else has thought of.

Robert Schumann91 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát. Trên mặt đất, trần gian này tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: tôi hát là tôi hiện hữu.

Trịnh Công Sơn91 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian. Nhân dân tôi là người Mỹ và thời gian của tôi là hôm nay.

True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time. My people are Americans and my time is today.

George Gershwin89 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.

Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down.

Hecto Berlioz85 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không muốn làm cái gì thời thượng, tôi muốn có ý tưởng trước khi bắt đầu viết nhạc.

I want to do nothing chic, I want to have ideas before beginning a piece.

Georges Bizet85 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.

Where words fail, music speaks.

Hans Christian Andersen58 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc.

Trịnh Công Sơn56 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Hermann Hesse51 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình.

Trịnh Công Sơn43 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc, lúc vui thì rót vào tai, lúc buồn thì thấm vào lòng.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng39 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng.

The music is not in the notes, but in the silence between.

Wolfgang Amadeus Mozart37 người thíchthích danh ngôn Thích

Ca khúc là đời sống thứ hai, sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.

Trịnh Công Sơn36 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì bằng được một bản tình ca có thể khiến bạn cười vui sướng.

There's nothing like a love song to give you a good laugh.

Ingrid Bergman35 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là kiến trúc tan chảy; Kiến trúc là âm nhạc đóng băng.

Music is liquid architecture; Architecture is frozen music.

Johann Wolfgang von Goethe31 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.

The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart.

Gioachino Rossini30 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc có sức mạnh tạo ra một số ảnh hưởng nhất định đối với phẩm hạnh của linh hồn, và nếu nó có sức mạnh như vậy, rõ ràng rằng những người trẻ tuổi nên được định hướng đến âm nhạc, và nên được dạy dỗ về âm nhạc.

Music has the power of producing a certain effect on the moral character of the soul, and if it has the power to do this, it is clear that the young must be directed to music and must be educated in it.

Aristotle28 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là trò tiêu khiển, là sự nghỉ ngơi khỏi những nghề nghiệp nghiêm túc hơn.

Music is a pastime, a relaxation from more serious occupations.

Alexander Borodin27 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn.

Music fills the infinite between two souls.

Rabindranath Tagore23 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa.

Music is a kind of harmonious language.

Gioachino Rossini21 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là một quy luật của tinh thần. Nó trao linh hồn cho vũ trụ, đôi cánh cho tâm trí, sự bay bổng cho trí tưởng tượng, sự hấp dẫn cho nỗi buồn, và sức sống cho mọi thứ.

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, charm to sadness and life to everything.

Plato17 người thíchthích danh ngôn Thích

Bi kịch của âm nhạc là nó bắt đầu với sự hoàn hảo.

The tragedy of music is that it begins with perfection.

Morton Feldman15 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.