A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự hoàn hảo


Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Khuyết danh        262 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tốt hơn là kẻ thù của tốt.

Better is the enemy of good.

Voltaire        260 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể.

All of us failed to match our dreams of perfection. So I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible.

William Faulkner        170 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động.

We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit.

Aristotle        152 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.

Perfect numbers like perfect men are very rare.

Rene Descartes        144 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.

Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.

Khuyết danh        138 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.

Voltaire        101 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự hoàn thảo không tồn tại - bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ.

Perfection does not exist - you can always do better and you can always grow.

Les Brown        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.

It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo. Bạn phạm phải lỗi, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm mà bạn đã mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo, bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau thì sống để làm gì? Hãy thử những điều mà bạn không nghĩ là mình sẽ thích. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn đã thử qua...

Khuyết danh        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Không ai trên thế gian này hoàn hảo.
Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ,
Bạn sẽ cô độc trên thế gian này.
Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn.
Bạn có thể là lý do vì sao người ta
Lại tin vào tình yêu thương vô điều kiện...

No one in this world is perfect.
If you avoid people for their mistakes,
You will be alone in this world.
So judge less and love more.
You can be the reason why people
Believe in loving without conditions...

Khuyết danh        46 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái đẹp là nụ cười của sự thật khi nhìn vào gương mặt chính mình trong một chiếc gương hoàn hảo.

Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.

Rabindranath Tagore        39 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không bao giờ chờ đợi thấy được công việc hoàn hảo từ người không hoàn hảo.

I never expect to see a perfect work from imperfect man.

Alexander Hamilton        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

'Hoàn thành' tốt ơn là 'hoàn hảo'.

'Done' is better than 'perfect'.

Khuyết danh        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ trái tim thì sự hoàn hảo mà ta hằng tìm kiếm trở nên dễ thấy hơn nhiều.

Khuyết danh        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người đủ sáng suốt để thừa nhận giới hạn của mình tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.

The man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection.

Johann Wolfgang von Goethe        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đều đóng chặt.

You may live in an imperfect world but the frontiers are not closed and the doors are not all shut.

Maxwell Maltz        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chờ đợi sự hoàn hảo chẳng bao giờ thông minh bằng việc có được sự tiến bộ.

Waiting for perfect is never as smart as making progress.

Seth Godin        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng vội vứt bỏ những cái mà bạn cho là không hoàn hảo. Hãy xem xét chúng thật kỹ, biết đâu bạn sẽ khám phá được những giá trị tiềm ẩn trong đó.

Charles Joffe        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.

If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything.

Allyson Jones        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bi kịch của âm nhạc là nó bắt đầu với sự hoàn hảo.

The tragedy of music is that it begins with perfection.

Morton Feldman        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều biết con người không hoàn hảo, và quá nhiều người trong chúng ta đang lợi dụng nhận thức đó.

We all know it isn't human to be perfect, and too many of us take advantage of it.

Khuyết danh        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo.

Khuyết danh        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà làm hoàn thiện một phần bé nhỏ của công việc còn hơn làm không tốt việc to gấp mười lần.

Khuyết danh        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thoải mái trong công việc tạo ra sự hoàn hảo.

Pleasure in the job puts perfection in the work.

Aristotle        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng chúng ta cũng có những bù đắp lại.

Imperfections we all have, but we also have compensations.

Hans Christian Andersen        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta càng đơn giản, chúng ta càng hoàn thiện.

The more simple we are, the more complete we become.

Auguste Rodin        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta đuổi theo sự hoàn hảo, ta có thể bắt kịp được sự xuất sắc.

Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.

Vince Lombardi        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi một người đều phấn đấu cho một cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên, tự cổ chí kim, ở trong nước và ngoài nước, cuộc sống 100% hoàn hảo là không có đâu. Vậy nên mới nói, không hoàn hảo mới là cuộc sống.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự xuất sắc/hoàn hảo không phải là đích đến; đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ.

Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey that never ends.

Brian Tracy        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta chạm được đến sự hoàn hảo, không phải khi không còn gì để thêm vào, mà khi không còn gì để giảm đi.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Antoine de Saint-Exupéry        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thế gian này xưa nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ tan ly hợp.

Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất - Bạch Lạc Mai        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

Winston Churchill        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự hoàn hảo trong bất cứ điều gì đều buồn chán không chịu được. Bản thân tôi, tôi thích một chút không hoàn hảo.

Perfection in anything is unbearably dull. Myself, I prefer a touch of imperfection.

Colleen McCullough        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chẳng bao giờ hoàn hảo, cũng như biết hài lòng.

Man is never perfect, nor contented.

Jules Verne        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi sinh ra để phạm sai lầm, không phải để giả vờ hoàn hảo.

I was born to make mistakes, not to fake perfection.

Drake        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy ngừng làm đứa trẻ bất trị trong ngôi trường kinh nghiệm, và bắt đầu học với sự nhún nhường và kiên nhẫn những bài học được đặt ra cho sự hoàn hảo tối thượng của bạn.

Cease to be a disobedient child in the school of experience, and begin to learn, with humility and patience, the lessons that are set for your ultimate perfection.

James Allen        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.

To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

Winston Churchill        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Rất khó đạt được sự hoàn hảo, và sự hoàn hảo là thứ tôi muốn ở McDonald. Mọi thứ khác với tôi chỉ là thứ yếu.

Perfection is very difficult to achieve, and perfection was what I wanted in McDonald's. Everything else was secondary for me.

Ray Kroc        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự đơn giản, không có nó, không hành động nào của con người có thể đạt đến hoàn hảo.

Simplicity, without which no human performance can arrive at perfection.

Jonathan Swift        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.