Ca dao về hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng

Ca dao Việt Nam - A men lạy Đức Chúa Trời...

A men lạy Đức Chúa Trời,
Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau.

 76 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ăn cau cưới thì đền...

Ai ăn cau cưới thì đền
Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai đi đợi với tôi cùng...

Ai đi đợi với tôi cùng,
Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi.
Chồng tôi quyết đỗ khoa này,
Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng.
Bõ khi xắn váy quai cồng,
Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi.

 72 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai kêu, ai hú bên sông...

Ai kêu, ai hú bên sông,
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.

 71 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn sao cho được mà mời...

Ăn sao cho được mà mời,
Thương sao cho được vợ người mà thương.

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn sung ngồi gốc cây sung...

Ăn sung ngồi gốc cây sung,
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh đã có vợ con riêng...

Anh đã có vợ con riêng,
Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay.
Anh đã có vợ cầm tay,
Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi.

 10 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em ai đầy nồi nấy...

Anh em ai đầy nồi nấy,
Vợ chồng không thấy lìa nhau.

 58 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em cốt nhục đồng bào...

Anh em cốt nhục đồng bào,
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào không thương.

 62 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh khôn mà lấy vợ đần...

Anh khôn mà lấy vợ đần,
Lấy ai đưa đón khách gần khách xa.

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh thương em dầm nắng dãi mưa...

Anh thương em dầm nắng dãi mưa,
Cơm đùm cơm gói sớm trưa nhọc lòng.

 11 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con,
Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái mùa!

 71 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con,
Tán tiêu, mài nghệ, anh còn đi đâu.

 74 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con
Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai!

 68 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo vá vai, vợ ai không biết...

Áo vá vai, vợ ai không biết,
Áo vá quàng, nhất quyết vợ anh.

 79 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cá vàng lội vũng nước trong...

Cá vàng lội vũng nước trong,
Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.

 67 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim đa đa đậu nhánh đa...

Chim đa đa đậu nhánh đa,
Chồng gần không lấy để lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?

 79 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chính chuyên lấy được chín chồng...

Chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.
Giữa đường quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.

 66 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có chồng phải lụy theo chồng...

Có chồng phải lụy theo chồng,
Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam.

 76 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng...

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng;
Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao.
Thuyền quyên sánh với anh hào,
Có đâu thả lý gieo đào như ai?

 72 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cưới em có cái cánh gà...

Cưới em có cái cánh gà,
Có dăm sợi bún với vài hạt xôi.
Cưới em còn nữa, anh ơi,
Có một dĩa đậu, hai môi rau cần.
Có xa dịch lại cho gần,
Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi…
Hay là nặng lắm, anh ôi?
Để em bớt lại một môi rau cần…

 66 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dạ ai hoài cho dù xa ngái...

Dạ ai hoài cho dù xa ngái,
Em xin chàng chớ ngại đừng nghi,
Để em lên Đợi xuống Tuy,
Đắt làm thuê, ế làm mướn đỡ khi đói lòng.

(1) Lên Đợi xuống Tuy: Lên Đại Phong, xuống Tuy Lộc, hai địa điểm thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

 69 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đốn cây, ai nỡ dứt chồi...

Đốn cây, ai nỡ dứt chồi.
Tình chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.

 136 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Em không phải người tham đào phụ liễu...

Em không phải người tham đào phụ liễu,
Em không phải người tham nhiễu phụ lương.
Em không thương anh lắm ruộng nhiều vườn,
Thương vì ý ở biết kính nhường mẹ cha.

 138 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gió đưa bụi chuối sau hè...

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ nhỏ, bỏ bè con thơ.
Con thơ tay ẵm tay bồng,
Tay dắt mẹ chồng, đầu đội vai mang.

 87 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gió đưa bụi chuối sau hè...

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.
Con thơ tay ẵm tay bồng,
Tay nào xách nước, tay nào vo cơm.

 78 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gió đưa bụi chuối sau hè...

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ.
Con thơ tay ẳm tay bồng,
Tay dắt mẹ chồng, nách cặp con dao.

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Hai nách những lông xồm xồm...

Hai nách những lông xồm xồm,
Chồng yêu chồng bảo mối tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm.

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Hai tay cầm bốn quả hồng...

Hai tay cầm bốn quả hồng,
Quả chát phần chồng, quả chín phần trai.
Đêm đêm vuốt bụng thở dài,
Thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều.

 77 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm thân con gái phải lo...

Làm thân con gái phải lo,
Mùa đông buốt giá ai cho mượn chồng?

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lấy chồng trà rượu là tiên...

Lấy chồng trà rượu là tiên,
Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần.

 67 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lỗ mũi em mười tám gánh lông...

Lỗ mũi em mười tám gánh lông,
Chồng yêu, chồng bảo: "Râu rồng trời cho".
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo: ngáy cho vui nhà".
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu, chồng bảo: "Về nhà đỡ cơm".
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu, chồng bảo: "Hoa thơm rắc đầu'.

 84 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Một ngày loi lẻ không chồng...

Một ngày loi lẻ không chồng,
Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng cũng hư.

 64 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Rau răm ngắt ngọn lại trồng...

Rau răm ngắt ngọn lại trồng,
Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen.
Anh về bảo chị đừng ghen,
Để em thấp thoáng bóng đèn cho vui.

 51 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Sông dài cá lội biệt tăm...

Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ!

 65 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ta rằng ta chẳng có ghen...

Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta ta giữ, ta nghiền ta chơi.

 50 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Vai mang khăn gói theo chồng...

Vai mang khăn gói theo chồng
Đắng cay thiếp chịu, mặn nồng thiếp cam.

 71 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Vợ anh xấu máu hay ghen...

Vợ anh xấu máu hay ghen,
Anh đừng lấp lửng chơi đèn hai tim.

 53 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Vợ chồng đầu gối má kề...

Vợ chồng đầu gối má kề,
Lòng nào mà bỏ mà về cho đang.
Hồ về chân lại đá ngang,
Về sao cho dứt cho đang mà về!

 79 người thích  Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.